Narsisist olduğunuzu düşünüyor ve bunu çözmek istiyorsanız online terapi yapmak için randevu alın.

Gerçek Narsisistler

 

Narsisist nedir, ne değildir?

Narsisizm, her birimizin sergilediği bir davranıştır fakat dereceleri farklıdır.İstenmeyen bir davranış olarak görülen narsisizmin, sosyal açıdan kabul gören bir çeşidi vardır: ‘sağlıklı narsisizm’. “Kendimizi ve başkalarını pembe gözlüklerle görme kapasitesi”diyor psikolog Craig Malkin sağlıklı narsisizmin tanımı olarak. Bu narsisizm çeşidi psikoloji için yararlı olabilir, çünkü hepimize kendini biraz özel hissetmek iyi gelebilir. Bir terfi arayışında ya da yabancı birine çıkma teklifi etmek için gerekli olan kendine güveni veren ve risk almamızı sağlayan ‘sağlıklı narsisizm’dir.

Narsisistik Kişilik Envanteri (NPI), psikolojide davranışın derecesini ölçmek için kullanılan en yaygın metoddur. Bu metodda bir kişi, iki ifade biçimi arasından;alçak gönüllülük, kendine güven, liderlik eğilimi ve başkalarını manipule etme özelliklerini değerlendirerek seçim yapar. Skorları akranlarına göre yüksek çıkan (standart sapma yapan) kişileri narsisist olarak adlandırabilirken, tablonun geniş yelpazesinin herhangi bir noktasında olanlar psikolojisi gayet sağlıklı bireylerdir.

 

sağlıklı narsisistlik bir kişilik bozuluğu değildir. patolojik narsisist olduğunuzu düşünüyorsanız online randevu alabilirsiniz.

 

Patolojik narsisizmin(ciddi bir zihinsel sağlık sorunu) teşhisi farklı kriterler içerir. Stanford Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi olan gelişim psikolojisi uzmanı Eddie Brummelman, “Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NPD) narsisistik özelliğin aşırı bir dışavurumu” diyor. Bozukluk, sadece bir zihinsel sağlık uzmanı  ya da psikolog tarafından teşhis edilebilir ve bu bozukluktan ancak, narsisistik özellikler kişinin günlük işleyişine zarar verdiğinde şüphelenilebilir. Bu işleyiş bozukluğu, kişisel kimlik ya da kendine yönelim ile ilişkili olabilir. Empati ve yakınlaşma sorunlarından ötürü bu kişilerin ilişkilerinde anlaşmazlıklar olabilir.

NPI bir kişinin narsisizm seviyesini tespit edebilir, ancak NPD’nin teşhisi için ek olarak gerçek yaşam etkileri gereklidir.

“Bu kişilik bozukluğu, kişinin duygularını yönetmesinde, kendini ve kimliğini istikrarlı bir şekilde hissetmesinde ve iş, arkadaşlık ve aşkta sağlıklı ilişkiler sürdürme kabiliyetinde sorunlara sebep olur” diyor Malkin.

Narsisizm depresyona sebep olabilir.

Doktorasını narsisizm üzerine yapmış SethRosenthal, “Narsisistler duygularını ya çok yukarılarda, ya da çok aşağılarda yaşarlar.” diyor. “Onların muhteşemliğini çevrelerindeki insanların ve hatta tüm dünyanın doğrulamasına ihtiyaç duylarlar. Gerçeklikle yüzleştiklerinde ise bu onları depresyona sürükleyebilir. “

Narsisist insanlar hayatta iş kaybı, boşanma gibi yenilgiler yaşadığında , imajlarının zedelendiğini düşünürler. “Aslında böyle yenilgiler onların kimliklerine bir saldırıdır.” diyor Steven Huprich. “Narsisist birinin gözünde, ona güveneceğini düşündüğü biri bu yenilgilerden sonra artık onu sevmeyecektir ve hatta onunla vakit geçirmek bile istemeyecektir. Bu sebeple kişinin modu düşer ve kendini depresyonda bulur. Muhteşemlik duygusu yerini endişe, kaygı ve mutsuzluğa bırakır.”

 

depresif moddan kurtulmak istiyorsanız online psikologlardan randevu alarak destek alabilirsiniz

Online Terapi ile İlgili Ücretsiz Bilgi Almak İçin Lütfen Arayınız

0850 885 24 48

 

Tabii ki, ruhsal sağlığı yerinde olan kişiler bile böyle dramatik değişimler yaşadığında iç dünyalarında  değişimle mücade ederler. “Ama narsisistler ya da narsisistik kişilikler için kaybediş ya da yenilmişlik hissi ile baş etmek gerçekten çok zordur. Çünkü kırılgan ve güçsüz oldukları ortaya çıkar. Aslında hayatın zorluklarına, iniş ve çıkışlarına ayak uydurabilecek güçte olmadıklarını idrak ederler”  diyor Huprich.

Bu tarz anlarda narsisist bireyler öfkeli ya da kendilerini korumacı bir hale bürünebilirler. Brummelman “İhtiyaç duydukları takdir ve beğeniye sahip olmadıklarında utanırlar ve agresifleşirler” diyor. Aynı durumda,  sağlıklı bir bireyin narsisist kişiler gibi saldırgan tepkiler vermesi muhtemel değildir.

 

saldırganlık narsisizmin bir dışavurumudur, öfkenizi kontrol etmek istiyorsanız online randevu alıp psikologlarla görüşebilirsiniz.

Online Terapi ile İlgili Ücretsiz Bilgi Almak İçin Lütfen Arayınız

0850 885 24 48

Bir hayalkırıklığı, bir narsisistin muhteşemlik algısına ve kendini beğenme haline zarar verirse, bu durum kişinin özünün zedelenmesine sebep olacağından, oluşan melankolik hal ya da yükselen öfke kişiyi  yardım alması için motive edebilir. Narsisist kişilik bozukluğuyla (NPD) ilgilenen psikologların, narsisist kişinin depresyonda olabileceğini göz önünde bulundurması gerekir. Hatta “yardım almaya narsisist olduğunu düşündüğü için gelen kimseyi duymadım, genelde despresif bir modda problemin ne olduğunu anlayamaz halde gelirler” diyor Huprich.

“Bu kişiler, çocukluklarında kendilerine zarar veren bir öz-saygı mekanizması geliştirmiş olabilirler” diyor Huprich. Bu bireylerin özellikle başarı algısında, ebeveynleri ile tutarsız deneyimleri olabilir. Ebeveynler, bir çocuğun başarısına tutarsız tepkiler verdiğinde yani başarıyı reddettiğinde ya da daha fazlasını talep etiğinde,çocuğun en başta sahip olduğu “sağlıklı narsisistik” kişiliğini yok edip, dünyaya pembe gözlüklerle bakabilme yetisini elinden almış olabilirler. Bu durum da kişinin yetişkin olduğunda narsisist kişilik bozukluğuna sahip olmasına, bir hayal kırıklığına uğradığında bu duruma adapte olamamasına ve hayatın zorluklarına ayak uyduramamasına sebep olur.

Rebecca Webber, Psychology Today’den alıntıdır.

Konusunda uzman psikologlarımızdan randevu alın

TELE Terapi RandevusuWEB Terapi Randevusu

Idil Aksehirli